Prosjektarbeid og allsidighet

Vi jobber mye i prosjekt hos oss, og barns medvirkning og allsidighet er det viktigste for oss under prosjektjobbingen.

Prosjektene starter oftest med et gitt tema fra årsplanen vår. Deretter lar vi barna ha medvirkning, og skriver en prosjektplan ut fra dette. Prosjektplanen evalueres jevnlig, etter hvilken vei prosjektet har tatt, hvilken vei barna vil gå, eller hvilken vei vi voksne styrer prosjektet. Allsidighet er viktig for oss i forhold til prosjektjobbing. Et prosjekt består ikke bare av feks tur eller forming. Vi drar inn de virkemidler vi trenger for å få prosjektet til å gå fremover, av og til kan det være forming og musikk,neste uke iPad og uteliv. Allsidig bruk av virkemidler er det som får prosjekter til å bli spennende, og barna kommer gjerne med forslag selv om hva de ønsker å gjøre fremover i prosjektet sitt. Rammeplanen og fagområdene er også viktig å tenke på under prosjektjobbingen. Med å studere fagområdene får vi mye allsidighet i et enkelt prosjekt.