Fokusområde "Barns møte med naturen"

-Fokus på å fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn

Dette fokusområde har vi hatt over to år nå, og det er fortsatt mye å fordype seg i. Som voksne skal vi ivareta barnas iboende interesse for å utforske naturen, og legge til rette for at de får anledning til det. for å få til dette må vi ha nærværende og engasjerte pedagoger som stiller barna spørsmål som fører til undring og dialog.

Hovedfokusetvårt er å se på naturen som et atelie; "Naturen er full av udefinerbare materialer som utløser et ønske om å utforske, eksprimentere, stille spørsmål, skjerpe sanser og sette fantasien i sving"