Barnehagens verdigrunnlag

Solsikken er for oss et bilde på det kompetente mennesket. Det er plantet i en krukke som symboliserer samfunnet vi lever i som er bygd på kristne ogdemokratiske grunnverdier. I krukka ligger lover, regler, forventninger, rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Vi lever i et samfunn preget av mangfold, og vi blir påvirket av det og det utvider vår måte å se verden på.

 

Opp fra krukka vokser det en kraftig og strålende solsikke som blir vannet av familienog gjødslet av barnehagen. Familien er det viktigste i våre liv og det er her vi har vår tilhørighet. Våre grunnleggende verdier og holdninger vil bli påvirket i samspillet med familien. Barnehagen som organisasjon er med på å danne de menneskene som har tilknytning til den.

 

Stilken til solsikken er kraftig, men litt svingete. Svingene symboliserer små og store motganger som alle møter i livet, og som det er viktig at vi møter. Vi ønsker at menneskene i Kirketunet barnehage skal være utrustet med en sterk ryggrad, som gjør at de kommer styrket ut av motgangene.

 

Bladene symboliserer verdiene respekt,delaktighet og ulikhet. Verdiene skal danne grunnlaget for alt vi gjør, og skal prege samspillet mellom menneskene her.

 

I kronbladene er egenskapene som vi tenker at et menneske er født med og som er viktige å inneha for å være demokratiske medborgere både nå og i framtiden.

 

All utvikling skjer i samspill med noen eller noe. Kunnskap skapes i aktiv samhandling med ting og mennesker. Sola symboliserer fellesskapet mellom familien, barn, ansatte og miljøet. Læring skjer ikke bare i planlagte sekvenser, men preges vel så mye av mønstrene for kommunikasjon som eksisterer mellom menneskene i barnehagen, og rommenes utforming og tilbud.