Om barnehagen

Kirketunet er en er privat barnehage som ble startet i 1978 under navnet Mo menighetsbarnehage. Barnehagen fikk egne lokaler i 2008 og holder til like ved Nordland teater. Vi har en småbarnsavdeling med 18 barn og en storavdeling med 36 barn.

Kirketunet Barnehage er en privateid barnehage som drives av stiftelsen «Kirketunet Barnehage», som utnevnes av Mo Menighetsråd. Kirketunet Barnehage har en vid praktisering av barnehagelovens kristne formålsparagraf.

Det vil i praksis si at det kristne innholdet vil få en noe større plass i vår barnehage enn i f.eks en kommunal barnehage som har den tradisjonelle formålsparagrafen. De kristne høytidene blir markert, og barna får innblikk i den kristne siden av våre høytider og tradisjoner.

Vi legger også stor vekt på tradisjonene som samfunnet vårt har. Vi har en basis i den kristne kulturarven, og legger vekt på å formidle denne arven til ungene.

Visjon;
 " I Kirketunet barnehage har vi mestring og glede i fokus"

Misjon;
 " La barna få kjennskap til kulturarv og fremtidens teknologi"