Årsplan

Som en følge av den utviklingen vi har hatt og vår endring i synet på barn har vi oppdater verdigrunnlaget vårt slik at det gjenspeiler det menneske-, kunnskapssyn og læringssyn som barnehagen har i dag.