UTEMILJØ/UTEROMMET

"Møteplasser i uterommet"

Gjennom hele året jobber vi med å utvikle og vedlikeholde uterommet vårt. Vår intensjon er å få et leketilbud som innbyr til møteplasser, som ivaretar de ulike aldersgruppene og som gir et allsidig tilbud faglig.

Vi har et uteområde som er delt inn i soner, og som kan stenges av og skjermes på to plasser om vi ønsker og trenger det. Toddlerhagen er et sånt område, der vi har kunnet skjermet ett-åringene gjennom året, og der det tilbys lekemateriell som er tilpasset en toddler. 

Området kan også brukes av de andre barna når ettåringene ikke er der, til utforsking og skapende arbeid.  Naturatelieet, grønnsakshagen oktagonet med bord og benker og sandkassen er fine møteplasser.

Dalen brukes flittig både sommer og vinter. Når det er snø er dalen barnehagens akebakke, der store og små møtes. Om sommeren er den en fin plass for å finne krypdyr og insekter som studeres, lages hus til og navnsettes.

Snekkerkroken, fotballbanen, laftaklossene, besnsinstasjonen og sykkelbanen er andre eksempler på møteplasser i uteområdet vårt.