Allsidig og kreativ bruk av digitale verktøy

"Møtet mellom barnet og teknologien er møtet mellom to intelligenser som spør om å få lov til å bli kjent med hverandre" Loris Malguzzi

 

I det samfunnet vi i dag lever er de digitale verktøy en viktig del av hverdagen for både barn og voksne, og ut fra det perspektivet tar vi det digitale inn i vår barnehage. Rammeplanen sier at barna skal oppleve digitale verktøy som en kilde til lek, kommunikasjon og kunnskap. I tillegg sier barnehageloven at vi skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.

Hos oss er ikke digitale verktøy et mål i seg selv, men et redskap innenfor alle fagområdene. Vi jobber prosjektbasert, og velger verktøy ut fra hva vi skal gjøre. Å ha en allsidig bruk som utvikler barnas kreativitet, kunnskaper, språk og samarbeidsevner er mål hos oss med det digitale arbeidet. 

Å bruke digitale verktøy innbyr til samarbeid, vennskap, turtaking, undring og utforsking. De voksne undrer seg og utforsker sammen med barna. Det er en arena for å lære av hverandre og barna er ofte er sammen på tvers av alder. Å bruke de digitale verktøyene er noe sosialt hvor det foregår masse læring. Det krever konsentrasjon, koordinasjon og evne til å løse oppgaver. For mange er det et sted for veldig god mestring, og hvor de får en positiv tilbakemelding som gjør at de igjen mestrer på andre områder.

 

 

 

 

 

Digital barnehagepris 2017

I 2017 vant vår barnehage den digitale barnehageprisen med prosjektet "Bobler

https://www.youtube.com/watch?v=OMP6VcSL7RA