Vedtekter

Her finnes informasjon om blant annet hvordan søke barnehageplass, foreldrebetaling, dugnad og internkontroll.

Barnehagens vedtekter;

Vedtektene for Kirketunet barnehage - vedtatt 291020

 

 

Opptak

Rana kommune har en felles søknadsportal for alle barnehagene, hvor søknad om barnehageplass skjer via et elektronisk søknadsskjema: 

Søk barnehageplass - Rana kommune

 

Foreldrebetaling

Kirketunet barnehage følger Rana kommune sine satser for foreldrebetaling:

Priser og typer barnehageplass - Rana kommune

 

Internkontroll/ miljørettet helsevern

Barnehagen har et webbasert HMS og avviks system som er levert av Infotjenester. Dette er tilpasset barnehagens virksomhet og ivaretar både barn og ansatte.

Vi har også inngått avtale med Sikkerhetsrommet som er et webbasert læringssystem som gir den enkelte ansatte en grunnleggende sikkerhetsopplæring innenfor fire hovedemner (brann, trafikk, forsvinning og forgiftning). I tillegg er det en omfattende førstehjelpsmodul. Dette er effektiv måte for barnehagen å sørge for at alle ansatte til enhver tid har riktig kompetanse for å ivareta barnas sikkerhet.

Sikkerhetskortet tas av alle ansatte 1 gang i året, og alle vikarer / midlertidig ansatte skal ha gjennomført det i løpet av de tre første dagene.