Flerkulturelt arbeid

Hos oss har vi barn og foreldre fra mange nasjoner. Vi får innblikk i nye kulturer og levesett, dette gir oss inspirasjon og nyskjerrighet….

Mangfoldigheten hos oss er stor, med flere språk og flere kulturer. Vi syns det er spennende å utforske nye land og kulturer sammen med barna, og vi ønsker å involvere foreldrene til de flerkulturelle barna mere i vår utforsking.