Tradisjoner og kulturformidling

Tradisjoner er viktig for Kirketunet barnehage. Jobbing med tradisjonene gir både barn og voksne tilhørighet, gode verdier, toleranse og identitet, og tradisjonene er en del av vår sosiale arv og identitet.

Vår barnehage er opptatt av å ivareta de tradisjonene som vi har i vår kultur. Vi mener at tradisjonsmarkering er en del av vår kulturformidling, og at det er noe som skaper tilhørighet i samfunnet. I tillegg ønsker vi å gi ungene et innblikk i hvorfor vi markerer de ulike tradisjonene, og ut fra vår verdiforankring så velger vi å se på tradisjonene ut fra et kristent perspektiv.

Siden vi er en menighetsbarnehage med utvidet kristen formålsparagraf, synes vi det er naturlig å se på tradisjonene i et kristent perspektiv.

De tradisjonene vi jobber mest med i vår barnehage er Høsttakkefest, FN dagen, jul, Samenes dag faste/karneval, påske og 17. mai. 

Under kan dere se hvordan vi jobbet med tradisjonene våre barnehageåret 2012/2013

Glimt fra utsillingen våren 2013 "Årets tradisjoner sett med barns øyne"