Beredskapsplan for Kirketunet barnehage jfr trafikklysmodell covid 19

I beredskapsplanen vil dere kunne lese hvilke tiltak som gjennomføres på grønt, gul og rødt lys.