FORSKERFABRIKKEN

I dette huset får barna oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener, teknologi og fysiske lover

Når barna kommer inn i huset får de muligheter til å lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi. De får oppleve og utforske naturen og naturens mangfold, og forhåpentligvis utvikle en respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Vi øsnker at det skal være et hus der barna kan stille spørsmål, undre seg og komme fram til mange forskjellige sannheter- sammen!