NATURATELIEET

"En møteplass for kreativ, estetisk og skapende virksomhet med naturmateriale, ute -men samtidig inne"

Tanken er at naturatelieet skal være en plass for barna å trekke seg inn i utetiden for å kunne uttrykke seg kreativt uansett vær. Hovedfokuset er bruk av naturmateriale til skapende virksomhet, inne i huset og på platten utenfor. Det skal være tilgang til materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksform.