Nå blogger vi :-)

10 juni 2013 publiserte vi vår blogg "Vår digitale hverdag i Kirketunet barnehage"

Vi er en barnehage som jobber mye med IKT og digitale verktøy i hverdagen. For oss er de digitale verktøyene ikke et mål i seg selv, men redskaper som vi bruker i vårt pedagogiske arbeid. Vi er stadig i utvikling, og ønsker med bloggen vår å dele våre erfaringer med andre.

Følg oss på

http://kirketunetbarnehageikt.blogspot.no/