Sykdom og smittefare

Private barnehagers landsforbund har laget en oversikt over ulike sykdommer hvor de beskriver symptomer og smittefare. Ved smittsom sykdom kan det være andre grunner enn smittevern til å holde barnet borte. Barnets allmenntilstand vil ofte tilsi at barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet bør være feberfri. Oversikten kan være en grei veiviser når man skal vurdere om barnet kan gå i barnehagen eller ikke.