PLANLEGGINGSDAGER HØSTEN 2015

Fredag 18. september og fredag 20. november har barnehagen stengt grunnet planleggingsdager.