PLANLEGGINGSDAG

Fredag 20.November er årets siste planleggingsdag.