Planleggingsdager 24 og 25 mai 2012

På planleggingsdagene i vår har vi vært så heldig å få midler fra PBL sitt OU fond til å holde kurs i to dager med Marianne Undheim.

Marianne har skrevet boka " Del gleder" som vi har hentet mye inspirasjon i fra.

Den ene dagen vil hun lære oss hvordan vi kan lage animasjonsfilm sammen med barna, og den andre dagen vil hun lære oss å lage digitale fortellinger sammen med barna.

Vi gleder oss :-)