VEGSTEGNING UNDER ARTIC RACE OF NORWAY

Kirkegata blir stengt fredag 12. august mellom Elias Blixgt (krysset ovenfor innkjøringen til barnehagen) og til jernbanestasjonen mellom kl 06.00 - ca. 13.30. Levering må skje ved parkering ved Mo Kirke og at en går ned til barnehagen.