SOMMER 2012

Fra og med denne uken gjelder sommerplanen vår som er felles for hele huset. Temaet for perioden er insekter. i perioden uke 28 tom 30 er avdelingene sammenslåtte. Det vil alltid være noen faste og kjente på jobb, og vikarene som vi vil benytte er Roger og Magnus som begge har vært studenter her. I uke 32 vil overflyttingen av frosker til storavdelingen begynne. Vi sier lykke til og takk for samarbeidet til de ungene som slutter og begynner på skolen i august. Tilvenningen starter i begynnelsen av august. Det vil komme nye barn både på stor og småbarnsavdelingen.